Foley

Foley: als er dingen ontbreken in het op de set gedraaide geluid (dat er op gericht is om de dialogen zo goed mogelijk te registreren) zijn er mogelijkheden om dat op te vangen: FX-montage en/of foley-opnamen. Effectgeluiden gebruiken we als er heftige geluiden nagebootst moeten worden zoals autogeluiden, machinegeluiden, schoten, etcetera. Deze selecteren we uit ons zeer uitgebreide geluidenarchief. Met Foley-opnamen bootsen we de wat subtielere geluiden na die mens- (of dier-)gerelateerd zijn: voetstappen, kledinggeruis, contactgeluiden, neerzetten van koffiekopjes, etcetera. Deze geluiden nemen we zelf op met diverse attributen die we in de loop van de tijd verzameld hebben. Foley-opnamen zorgen vaak voor detaillering en finesses in het geluidsbeeld; je zit als kijker “dichter” bij de acteurs omdat subtiele geluiden intimiteit oproepen.

Foley-actie

Privacy Voorkeuren

Necessary

Advertising

Analytics

Other