Mixing/mastering

De laatste stap in het proces van de audio postproductie is het mixen van alle afzonderlijke elementen in het geluidsbeeld tot een coherent geheel. Mixen is eigenlijk continu keuzes maken in de verhoudingen tussen dialoog, ATMO/FX en muziek met als doel de consument succesvol door het programma heen te begeleiden (zonder dat de consument dat te bewust ervaart). Met keuzes in de mix stuur je als maker hoe de kijker de vertelling ervaart. Oftewel: dit is het laatste moment van de audio postproductie, een heel belangrijk moment voor de regisseur om zijn of haar stempel nog te kunnen drukken op de inhoud en de beleving van de productie. Veel regisseurs vinden dit ook een mooi moment in het proces: tot aan de eindmix is het programma nog “under construction”, maar pas na de mix is het product ook echt “af”.

Mengtafel-1-FX-kleiner

Privacy Voorkeuren

Necessary

Advertising

Analytics

Other